Rot-avdrag

Vad gäller när du renoverar badrummet?

Dra av upp till 50 000 kronor per år och person på utfört arbete. Det är vad ROT-avdraget betyder i praktiken när du anlitar Brilliant Bad och Värmepumpar. För mer info från Skatteverket, klicka på knappen nedan.

Skatteverket

Så fungerar det!

Äger du ditt boende? Tack vare ROT-avdraget kan du anlita Brilliant till kraftigt reducerade priser!

Så här fungerar det: ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor person och år. – Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten. – Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre. – ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus. – Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från Brilliant, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från Brilliantbad.